ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು

ಸಂಭವನೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Google Search ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೋಸ್ಟ್-ಟ್ರೌಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ (PTSD) ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಸೇವಾ ವೃತ್ತಿಪರರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ-ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ

ಸ್ವಯಂ-ಪರೀಕ್ಷೆ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಫೋನ್‌ಗಳ ಗ್ರಾಫಿಕ್

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ Google Search ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಯಂ-ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಕರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ-ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಗೌಪ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರವಾಗಿವೆ

Google ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ-ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳು ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ-ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ಲಿಕ್‌ಗಳಂತಹ ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ; ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿರುವ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ

ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ

ನೀಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್, 5 ರಲ್ಲಿ 1 ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5 ರಲ್ಲಿ 1 ವಯಸ್ಕರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ

ಹಸಿರು ಗ್ರಾಫಿಕ್ 6 ರಲ್ಲಿ 1 ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6-17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 6 ರಲ್ಲಿ 1 ಯುವಕರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ